Удължава се срокът за прием на проекти за финансиране в областта на движимото и недвижимо културно наследство - velikotarnovo.utre.bg

Удължава се срокът за прием на проекти за финансиране в областта на движимото и недвижимо културно наследство

29 март 2020, 08:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    pixabay.com

Предложенията се подават в Министерството на културата

Във връзка с обявеното извънредно положение, съгласно Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г. и разпореждане на министъра на културата, Ви информираме за следното:

С оглед спазването на разпоредбите за предотвратяване събирането на групи хора, сроковете за подаване на проектни предложения по обявените програми, финансирани от Министерство на културата се удължават, както следва:

1.      За заявления за финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности (съгласно Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности), срокът се удължава до 30.03.2020 г.

ПО Т. 1 ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА САМО ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР ИЛИ ЧРЕЗ КУРИЕР.

2.      За заявления по конкурсна сесия, обявена със заповед № РД 09-144/07.02.2020 г. за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства (съгласно Правилата за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства), срокът се удължава до 30.03.2020 г.

ПО Т. 2 ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА САМО ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР, ЧРЕЗ КУРИЕР ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: 

info@mc.government.bg.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета