Обявиха прием на потребители по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Горна Оряховица" - velikotarnovo.utre.bg

Обявиха прием на потребители по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Горна Оряховица"

08 април 2020, 09:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    община Горна Оряховица

Документи се подават от днес до 16 април

Община Горна Оряховица обяви прием на потребители по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”.
Целева група по проекта са възрастни хора навършили 66 години или лица с увреждания, включително с хронични заболявания на територията на община Горна Оряховица.
 
 Необходими документи:
1.Заявление по образец;  
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
4. Медицински протокол на ЛКК (копие);
5. Други медицински документи – актуална етапна епикриза, епикриза и др. (копие);
6. Други документи.
 
Документите на кандидат - потребители  по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица” ще се приемат в Информационен център на Община Горна Оряховица  в периода 08.04.2020г. - 16.04.2020г. включително в работни дни от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа.
 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета