Свищовска студентка спечели стипендия на фондация „Св. Св. Константин и Елена” - velikotarnovo.utre.bg

Свищовска студентка спечели стипендия на фондация „Св. Св. Константин и Елена”

09 април 2020, 10:31 | Мария Христова
  • Снимка:
    Стопанска академия

Стипендиантската програма насърчава и подпомага български студенти от сферата на туризма

Четвъртокурсничката Петя Костова от Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов, която се обучава в редовна форма по спец. „Икономика на туризма”, стана първият свищовски студент, удостоен с престижната стипендия на фондация „Св. Св. Константин и Елена” по програма „Туризъм”. Стипендиантската програма насърчава и подпомага български студенти, обучаващи се в специалности в сферата на туризма, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като успешни бъдещи специалисти в сферата на туризма. Програмата, която се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД, подпомага висшето образование на двама редовни студенти през летния семестър на настоящата учебна 2019/2020 година, като кандидатите трябва да са постигнали минимален успех отличен 5.50 от зимния семестър. Размерът на стипендията е 1500 лв., които се получават на 5 равни месечни вноски. Петя Костова е от Бургас, където завършва Професионална търговска гимназия. Интересите й, свързани със сферата на туризма, я довеждат в родния град на Алеко Константинов – основателят на организираното туристическо движение в България. Преследвайки мечтата си, участва в Национално ученическо състезание, организирано от Стопанската академия, в направление „Туризъм” и кандидатства единствено в Свищовското висше училище, избирайки специалност „Икономика на туризма”. Като студентка има участия и награди от различни научни форуми и проекти, организирани не само от Свищовската академия, но и от други български и чуждестранни организации и институции. Член е на Студентския съвет, награждавана е от родната Алма матер за постижения в областта на науката. Сред получените отличия е и награда от Национален студентски конкурс на МТИ „Културен туризъм 2019” – Велико Търново”. Завършва зимния семестър на 4 курс с успех Отличен 6.00. След избирането й за стипендиант на фондация „Св. Св. Константин и Елена” по програма „Туризъм”, Петя Костова сподели, че ще използва част от получените средства за допълнителен езиков курс, а друга част за обучение в следващата образователно-квалификационна степен – „магистър”. Плановете на свищовската студентка за професионална реализация са свързани с България. „Имам готовността и търпението да се сблъскам с работа от различно естество. Това е начин да придобия необходимия опит и мироглед за личностно и професионално израстване. Смея да твърдя, че така бих се изградила като специалист в областта на туризма”, споделя Петя. Тя благодари на фондация „Св. Св. Константин и Елена” за предоставената възможност и на своите преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета