Община Свищов ще се грижи за хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване - velikotarnovo.utre.bg

Община Свищов ще се грижи за хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване

17 април 2020, 10:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Проектът ще обхване и лица, свързани с последствията от разпространението на COVID-19

Община Свищов ще реализира проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Предоставяне на патронажна грижа на възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване,  хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина  и други, свързани с последствията от разпространението на COVID-19 – 150 лица/деца.

Целевите групи са : възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина и техните семейства ,  самотни родители с деца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами други, свързани с последствията от разпространението на COVID-19. Услугите, които ще получат 150 –те лица са : доставка на  храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства/ закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки /със средства на потребителите/; заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите /

Проектът ще се изпълнява до 31.12.2020 г.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета