Работодателите ежемесечно ще информират за изплащане на компенсации - velikotarnovo.utre.bg

Работодателите ежемесечно ще информират за изплащане на компенсации

03 май 2020, 13:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    pixabay.com

Информацията се подава към Агенцията по заетостта

Агенцията по заетостта информира одобрените работодатели по реда на ПМС 55/2020 г., че от м. май стартира ежемесечното набиране на актуална информация за персонала, който подлежи на изплащане на компенсации за предходен месец. Информацията се подава към Агенцията по заетостта, която отговаря за обработката и предоставянето й към Националния осигурителен институт.

За целта работодателят следва да представи в съответната дирекция „Бюро по труда” актуален за отчетния предходен месец списък на работниците и служителите, за които да се изплатят компенсации, както и копие на заповед/и за въведена форма на работа през съответния месец. В списъка за месеца работодателят отразява дните, за които да се изплатят компенсации след приспадане на дните на ползван неплатен отпуск, болнични и други основания за неизплащане на средства за одобрените работници и служители. 

В помощ на работодателите, на сайта на Агенцията по заетостта в рубрика „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта”, е публикувана „Информация за месечно отчитане на одобрени работодатели”, в която подробно са описани необходимите документи и начина на представянето им в съответната дирекция „Бюро по труда”.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета