За пръв път ВТУ проведе онлайн защити на дипломни работи - velikotarnovo.utre.bg

За пръв път ВТУ проведе онлайн защити на дипломни работи

03 май 2020, 16:03 | Мария Христова
  • Снимка:
    ВТУ

Те бяха на обучаеми по едногодишни програми за професионално-педагогическа специализация

За първи път във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се организира провеждането на онлайн защити на дипломни работи. Процедурата се приложи спрямо специализанти към Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКСП), които успешно презентираха резултатите от своите едногодишни професионално-педагогически изследвания, свързани с придобиването на III ПКС.

В съответствие с решение на Съвета на Департамента и в изпълнение на заповед на ректора № РД-10-445/13.04.2020 г., на 25.04.2020 г. и на 26.04 2020 г., две изпитни комисии проведоха защити на дипломни работи на специализанти, обучаеми по едногодишни програми за професионално-педагогическа специализация към Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Защитите на дипломните работи се реализираха чрез видиоконферентна връзка при използване на MTSeams за създаване на виртуална класна (учебна) стая в съответствие с чл. 9, т. 3 от Правилник за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Решение на АС на ВТУ, протокол № 6/13.04.2020 г. т.3.1.).

Защитите на дипломните работи, осъществени на 25.04.2020 г., са финалния етап в обучението на специализанти от програмите: „Иновации в училищното образование“ и „Съвременни аспекти в обучението по география и икономика, човекът и обществото, човекът и природата“. Специализантите са учители от гр. Мадан, гр. Девин и с. Върбина, област Смолян.

Онлайн защитите се реализираха пред комисия в състав: проф. дн Антония Кръстева; проф. д-р Стела Дерменджиева и гл. ас. д-р Мариела Тодорова. Като гост на защитите присъства директорът на ДЕПОКСП – доц. д-р Петя Събева.

На 26.04.2020 г. защитиха резултатите от своите дипломантски изследвания специализанти, обучавани по програмите: „Ефективно управление на образователните институции“; „Иновации в училищното образование“ и „Съвременни технологии за подготовка и възпитание на децата в предучилищен етап“. Специализантите са директори на образователни институции (детски градини и училища в гр. Горна Оряховица, гр. Стара Загора, гр. Павликени, с. Врачеш, обл. Ботевград), учители в основни училища (гр. Велико Търново и гр. Нова Загора) и детски

Онлайн защитите се реализираха пред комисия в състав: проф. д-р Радослав Радев; проф. дн Антония Кръстева; проф. д-р Даринка Гълъбова; гл. ас. д-р Лидия Колева и гост – доц. д-р Петя Събева, директорът на ДЕПОКСП.

През тези две дати се постави началото на нова съвременна форма на оценяване във Великотърновски университет. С помощта на видиоконферентната връзка (осъществена със съдействието на Център за дистанционно обучение), се осигури и сподели виртуално пространство за успешна съвместна работа от страна на специализанти, комисия, научни ръководители, рецензенти и колеги, при защитите на дипломните работи.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета