WWF картира най-ценните стари общински гори у нас - velikotarnovo.utre.bg

WWF картира най-ценните стари общински гори у нас

10 май 2020, 09:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Община Севлиево обяви почти 700 декара стари гори за опазване

Община Севлиево е втората община в България, която предприема категорични мерки за опазване на най-старите гори, общинска собственост. Това стана със заповед на кмета на общината Иван Иванов след заседание на общинския съвет. По-рано експерти на природозащитната организация WWF запознаха местните власти с резултатите от двугодишно проучване на състоянието на старите гори, намиращи се в територии, собственост на десетки общини у нас.
Старите Севлиевски гори, които вече са под защита, са над 150-годишни букови гори, с участие и на обикновен габър, горун (вид дъб) и дребнолистна липа. Отделни букови дървета са с дебелина на ствола от над 90 см и вероятна възраст от около 200 години. В тези гори има голям запас от мъртва дървесина, което е предпоставка за поддържането на висока степен на биологичното разнообразие.

Научната и теренна работа по идентифициране и картиране на старите гори, общинска собственост се осъществява от природозащитната организация WWF от 2018 г насам. До момента проучванията обхванаха територията на 38 общини и установиха 4600 ха (46 000 дка) стари гори.
13 % от горите в България (523 хил. ха) се управляват от общините, а едва 9 % от общинските гори са на възраст над 100 години. Това са гори, съсредоточени предимно във вододайни зони и стръмни терени. Освен че са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората и за поддържането на нашата среда на живот в условията на климатични промени. За да продължат да предоставят тези жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.
„WWF предостави резултатите от проучването на общините и ги прикани да предприемат конкретни действия за опазването на тези най-ценни за природата и за хората гори. Първи откликнаха от община Ботевград ( 1000 дка ) , а сега и от община Севлиево ( 700 дка ) . Надяваме се в скоро време и други общини да последват този пример. Така биха отговорили на очакванията и нуждите на обществото за опазване на природата и безценните екосистемни услуги, които тя предоставя“, коментира Нели Дончева, главен експерт в практика „Гори“ във WWF.
Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те все още съхраняват примери за биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в цяла България. Eдинствено в старите гори дърветата достигат пределната за вида си възраст, често между 300 и 400 години и придобиват величествени размери от над 40 – 50 м височина и 1 – 2 м дебелина, като загиват, без да бъдат отсечени. Днес старите гори в България са съсредоточени предимно в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Повече данни за тях WWF публикува на своята публична GIS платформа.

 Коментари (4)

Потребител
Алина
WWF е компрометирана организация, която се прикрива зад опазването на природата, а реалните й цели са свързани с печалба на парите.
12 май, 20:29 ч.
Потребител
Ани
И сега ще почне нова вълна зелен рекет…
11 май, 22:01 ч.
Потребител
Петър
Всичко, което правят от WWF и семейство Тома Белеви у нас е с цел печалба и не е в полза на природата определено.
11 май, 19:11 ч.
Потребител
Тодор
Едва ли WWF го правят безплатно, нали? По-скоро са получили пари от чужбина за своята дейност и с подобни инициативи се опитват да имитират реална работа, за да си оправдаят високите заплати и разходите, които правят! Няма безплатна любов към природата, поне не и в България!
11 май, 15:46 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета