Окръжен съд – Велико Търново възобновява разглеждането на всички видове дела - velikotarnovo.utre.bg

Окръжен съд – Велико Търново възобновява разглеждането на всички видове дела

13 май 2020, 17:02 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Работният процес ще се осъществява при спазване на строги мерки

От утре, 14.05.2020 г., Окръжен съд – Велико Търново възобновява разглеждането на всички видове дела. На заседание на 12.05.2020 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определени правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. Работният процес ще се осъществява при спазване на строги мерки срещу разпространението на COVID-19.

Със заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова е определен режим на достъп в Съдебната палата. В сградата ще се влиза само със задължителни лични предпазни средства - маски, предпазни шлемове и ръкавици. На входовете на съдебните сгради, както и във всички помещения са осигурени дезинфектанти.

Вещите лица и свидетелите ще изчакват извън съдебните зали докато бъдат повикани, а свидетелите ще напускат съдебните сгради веднага след като бъдат разпитани.

Придвижването по коридорите и стълбищата ще става еднопосочно. При възможност ще се работи при отворени прозорци или ще се проветрява периодично. Справките по дела ще се извършват на едно гише, при спазване на задължителна дистанция от 2 метра. Те ще се правят сутрин от 9.00 до 12.00 часа и следобед след 14.00 часа. В останалото време ще се извършва дезинфекция на помещенията и гишетата.

В стаята за четене на дела ще се допускат адвокати и страни по делата при спазване на разстояние от поне 2 метра между масите, на които ще се четат дела. След всеки ще се извършва дезинфекция с препарати. В съдебните зали няма да се допуска публика, включително външни лица и медии. Публичността на заседанията ще се осъществява от служителя „Връзки с обществеността“, който ще подготвя справки за делата с обществен интерес.

Няма да се насрочват дела за един и същи ден и час, за да се избегне струпване на много хора. При пренасрочване на заседание, страните по делото ще бъдат уведомени по надлежен ред и своевременно.

Призоваването по делата ще става по телефон или на електронна поща, посочена от страните. Ако това не е възможно, при физическо връчване на призовки, книжа и съобщения служителите ще бъдат снабдени със защитни средства. Няма да се връчват призовки, книжа и съобщения на хора, поставени в карантина. Служители и призовкари няма да влизат и в райони, които са изолирани заради коронавируса.

Експерти, вещи лица и преводачи ще могат да подписват заключенията и преводите си с квалифициран електронен подпис. Предоставена е възможност вещите лица да подават експертизите си и по електронен път.

Забранено е провеждането на всички предварително организирани общи събрания и семинари до края на годината.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета