РИОСВ спря източването и ремонта на яз. „Павел І“ - velikotarnovo.utre.bg

РИОСВ спря източването и ремонта на яз. „Павел І“

29 май 2020, 18:59 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Дейностите застрашават размножителния период на гнездящите защитени птици

Експерти на РИОСВ извършиха проверка на място, след подаден сигнал от жител на село Павел, общ. Полски Тръмбеш за ремонт и източване на яз. "Павел І", което може да създаде потенциална заплаха на гнездящи птици в язовира.

Язовирът се стопанисва от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, София. За извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирната стена и съоръженията към нея през февруари 2020 г. дружеството е провело изискващата се процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. От РИОСВ е издадено съгласувателно становище за извършване на ремонт на преливник, бързоток, енергогасител, входна, изходна шахта, основен изпускател, корона, сух, мокър откос; почистване на коритото на реката след язовирната стена, изграждане на контролно-измервателна система; прилежащи съпътстващи дейности.

Язовирът не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.

От проверката на място се констатира, че е започнато почистване с механизирана техника на отвеждащия канал след преливника, по който преминават водни количества. При извършения оглед на водния обект са установени редица защитени гнездящи водолюбиви видове птици - белобуза рибарка, ням лебед, голям гмурец, зеленокрака водна кокошка, както и малък воден бик, и червена чапла.

От РИОСВ - Велико Търново е дадено предписание на дружеството започнатите ремонтни дейности и източването на язовира да бъдат отложени до края на размножителния период на гнездещите птици – 15 юли 2020 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета