Двойно се увеличават кандидатстващите с онлайн изпити в Стопанска академия - velikotarnovo.utre.bg

Двойно се увеличават кандидатстващите с онлайн изпити в Стопанска академия

06 юни 2020, 10:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

През учебната 2020-2021 година Свищовското висше училище ще посрещне 85-ия си випуск

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” проведе за втори път дистанционен кандидатстудентски изпит, при който от Учебен отдел отчитат двойно увеличение на участниците. Поради обявената епидемична обстановка в страната, от април Свищовското висше училище започна да провежда онлайн и конкурсните изпити за ОКС „бакалавър” с помощта на електронната платформа за дистанционно обучение на Академията https://dl.uni-svishtov.bg. Кандидат-студентите се посрещат във Виртуалния изпитен център на СА „Д. А. Ценов”, а след това се разпределят в различни виртуални изпитни аудитории. Конкурсните изпити се провеждат при спазване на всички изисквания и осъществяване на необходимия контрол, като за целта всеки квестор наблюдава най-много двама кандидат-студенти.
За Кандидатстудентска кампания 2020 Стопанската академия организира ежемесечни изпитни сесии от януари до септември включително. Изпитите са в електронен формат и кандидат-студентите могат да избират между тестове по „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски или руски език) с по 60 въпроса, и „Математика” с 30 въпроса. Изпитните варианти се съставят автоматично от системата за генериране на тестове при стартиране на изпита и са индивидуални за всеки кандидат-студент.
Участниците в дистанционния изпит, проведен в края на м. май, избраха да кандидатстват с тестове по икономика, география, математика и английски език. Средният успех, който постигнаха кандидат-студентите по четирите предмета е 4.33, като на този изпит е получена и първата пълна шестица (Отличен 6.00) за цялата кампания до момента. Максималната оценка постигна Ивайло Миленков от София, който кандидатства с изпит по английски език за специалност „Бизнес информатика” в дистанционна форма на обучение.
През учебната 2020-2021 година Свищовското висше училище ще посрещне 85-ия си випуск. Приемът на студенти в ОКС „бакалавър” е по 17 специалности на български език и три на английски език. Специалностите, по които обучението се провежда на български език са: Финанси; Застраховане и социално дело; Макроикономика; Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; Бизнес статистика и анализи; Маркетинг; Управление на проекти; Бизнес информатика; Международни икономически отношения; Индустриален бизнес и предприемачество; Аграрна икономика; Икономика на търговията; Икономика на туризма; Стопанско управление; Публична администрация; Екомениджмънт. За избралите да се обучават на английски език, специалностите са: Финанси, банково дело и застраховане; Международен бизнес; Бизнес икономика. Обучението в ОКС „бакалавър” се осъществява и в трите форми – редовна, задочна и дистанционна, като дистанционните студенти могат да избират дали да провеждат присъствените си изпити в Свищов или в някой от изнесените центрове в София и Стара Загора.
Освен с оценка от кандидатстудентски изпит в СА „Д. А. Ценов”, желаещите да станат свищовски студенти могат да участват в класирането и чрез: оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”, проведени след 2008 г., с пренесена оценка от успешно положен в годината на кандидатстване изпит в друго висше училище, с оценка от национални и международни олимпиади.
Във връзка по-късните дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, Стопанската академия удължи срока за кандидатстване за първо класиране, което ще бъде обявено на 16 юли. За да участват в първо класиране кандидатстващите с конкурсен изпит в Свищовската академия трябва да положат съответния изпит най-късно на 27 юни, а избралите другите три опции трябва да подадат документи най-късно до 15 юли 2020 г. Новоприетите свищовски студенти, записани през 2020 г. в първи курс, редовна форма по държавна поръчка ще имат право на безплатно настаняване в реновирани студентски общежития през първата година от обучението си.
Актуална информация за приема на студенти през 2020 г. в различните степени, специалности и форми на обучение, се публикува на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов www.uni-svishtov.bg

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета