Трудовата инспекция напомня правата на сезонните работници - velikotarnovo.utre.bg

Трудовата инспекция напомня правата на сезонните работници

07 юни 2020, 09:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Наетите лица да не започват работа без някои основни документи

От Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" напомнят на търсещите работа да бъдат внимателни за своите права при започване на работа. Предупреждението на инспекцията е предвид стартиралото набиране на персонал за летния туристически сезон.

Те посочват, че преди да започнат работа, наетите лица трябва да изискат от работодателя някои основни документи - екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни и копие от уведомлението, с което той се регистрира в НАП.

Работодателят няма право да допуска до работните места работници и служители, с които не е сключил и не е регистрирал в НАП писмен трудов договор. Липсата на регистрация дава възможност на работодателя да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права.

С издаден от НАП персонален идентификационен код всеки може да провери дали трудовият му договор е регистриран.

Затвърждава се тенденцията в последните години работниците и служителите да подават сигнали за неизплатени трудови възнаграждения, които са договорени устно с работодателя. В тези случаи Инспекцията по труда няма правомощия да залъжи работодателя да ги изплати.

Друг специфичен момент при сезонната заетост касае оформянето на трудовата книжка. Според Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. В тридневен срок от постъпване на работа лицата трябва да я предоставят на работодателя за вписване на данни, който е длъжен веднага след това да я върне.

Важно е работещите да имат документ от работодателя, че са му предоставили книжката. Така при евентуално изгубване, ще могат да докажат, че вината за това е негова и той ще има задължение да изпълни процедурата по възстановяването й.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета