Искат създаването на единна Информационна система на съдебното изпълнение - velikotarnovo.utre.bg

Искат създаването на единна Информационна система на съдебното изпълнение

05 юли 2020, 09:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Тя ще е достъпна за всеки потребител на територията на страната или извън нея

Министерството на правосъдието предлага изграждане на единна Информационна система на съдебното изпълнение. Така информацията по движението на изпълнителните дела ще бъде централизирана в една база данни. Системата ще е достъпна за всеки потребител на територията на страната или извън нея.

В момента съдебните изпълнители ползват различни информационни системи със специфични функционалности, разработени от различни доставчици, чрез които се поддържат нормативно определените регистри - заведени дела, входящи и изходящи регистри на постъпващите и изходящите книжа.

При анализ на информационните системи се установи, че няма единна класификация на документите в тях, както и унификация на работните процеси. Еднотипни документи се регистрират с различни наименования и се описват с различно съдържание от отделни съдебни изпълнители, което създава неяснота и обърквания у потребителите.

Основната цел на законопроекта за допълнение на Закона за съдебната власт е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес. По този начин ще се подобри в значителна степен ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение и ще се отговори на нарастващия интерес към достъпа до електронни услуги. Така Министерството на правосъдието ще има възможност да предоставя електронни административни услуги на участниците в изпълнителните производства при спазване на изискванията по Закона за електронното управление.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета