Великотърновски окръжен съд пилотно внедрява Единната информационна система - velikotarnovo.utre.bg

Великотърновски окръжен съд пилотно внедрява Единната информационна система

05 юли 2020, 15:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Процесът стартира на 29 юли

Великотърновски окръжен съд е един от петте в страната, в които пилотно се внедрява Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/.  Процесът стартира на 29 юли, като в рамките на три дни в съда се проведоха обучения по график на служители и съдии за работа с програмата.

ЕИСС се внедрява пилотно в  17 съдилища в страната – 10 районни, 5 окръжни и два апелативни съда. Новата система ще замени петте действащи деловодни системи в цялата страна и ще постави началото на електронното правосъдие в България. 

ЕИСС е централизирана уеб базирана система за съхранение на дела в електронен формат, като достъпът до нея ще се осъществява чрез валиден електронен подпис. Предвижда се системата да осигурява проследимост на делата в реално време, да унифицира правилата и процесите при управлението им, да уеднаквява структурата на въведената информация по делата, да осигурява  актуалност и защита на данните.

Електронните услуги, които ще бъдат предоставяни чрез ЕИСС, общо са: достъп до електронното съдържание на дело; подаване на документи, иницииращи образуване на съдебното производство в електронен вид; подаване на документи по конкретни дела; подаване на документи, несвързани с дело; получаване на съобщения, призовки, уведомителни документи; подаване на молби за издаване на удостоверения.  ЕИСС може да се интегрира в бъдеще и със системи, които предстои да бъдат създадени и внедрени в съдебната и държавната администрация.

Тя е разработена по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата". Внедряването и́ във всички съдилища ще даде възможност за качествено управление на дела по електронен път, значително оптимизиране работата и продължаване на стъпките към реализацията на ефективно електронно правосъдие, при спазване на основните принципи за достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета