Свищовската академия и ВУТП разработват съвместна магистърска програма „Дигитална икономика” - velikotarnovo.utre.bg

Свищовската академия и ВУТП разработват съвместна магистърска програма „Дигитална икономика”

11 юли 2020, 09:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Двете висши училища сключиха меморандум за сътрудничество

Със среща между ректорите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов– проф. д-р Марияна Божинова и на Висше училище по телекомуникации и пощи – проф. д-р Миглена Темелкова, стартира партньорството на двете висши училища по изготвянето на хибриден учебен план за магистърска програма „Дигитална икономика”. Двете висши училища сключиха меморандум за сътрудничество през м. юни в Свищов, а на проведената работна среща в София ректорите се договориха, магистърската програма да интегрира интердисциплинарни знания и умения, като акцентира върху подготовката на икономисти с дигитална компетентност, конкурентни в условията на все по-осезаема дигитализация на икономическата сфера. Екипът на Висшето училище по телекомуникации и пощи бе представен от доц. д-р инж. Ирина Топалова – зам. ректор на ВУТП, доц. д-р инж. Пламен Павлов – декан на факултет „Телекомуникации и мениджмънт”, доц. д-р Любов Илиева – директор на департамент „Базисна подготовка”, доц. д-р Павлинка Радойска – ръководител катедра „Информационни технологии”, доц. д-р Ивайло Стоянов – ръководител катедра „Мениджмънт в съобщенията”, д-р Ради Димитров – директор на Главна дирекция „Финанси и финансов контрол”. В хода на разговорите бе уточнено, че споделянето на ресурси е част от стратегическата политика на двете висши училища, а подготовката на интердисциплинарни специалисти е основен приоритет в стратегическото им развитие. Обсъдени бяха реалните параметри на магистърската програма „Дигитална икономика” и приноса на всяка от страните в нея. Новата хибридна магистърска програма ще е с продължителност 2 семестъра за бакалаври – икономисти и мениджъри, и 3 семестъра за бакалаври от други специалности. Формата на обучение ще е дистанционна, а дисциплините през целия курс на обучение ще бъдат между 10 и 15. Ректорът на Стопанската академия, проф. д-р Марияна Божинова подчерта, че развитието на дигитална компетентност у икономистите е неизбежно, предвид новите реалности на средата и това може да стане чрез професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, което е акредитирано във Висше училище по телекомуникации и пощи. Според проф. д-р Миглена Темелкова, висшите училища сами по себе си не са самодостатъчни и трябва да си сътрудничат, за да произвеждат конкурентни за пазара на труда специалисти, които в условията на Индустрия 4.0 следва да се отличават с мултидисциплинарност, гъвкавост, адаптивност и способности за работа в дигитална среда.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета