Подписан е договорът по проект "По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица” - velikotarnovo.utre.bg

Подписан е договорът по проект "По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица”

11 юли 2020, 15:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Вече е подписан Проект BG16RFOP001-1.027-0008-C01„По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица”, съобщиха от общинската администрация. Общата стойност на проекта е 1 473 685,56 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 1 252 632,73 лв. - 85%, са от Европейския фонд за регионално развитие; а 221 052,83 лв. - 15%, от Национално съфинансиране.
 
Реконструкцията на парк “Градска градина“ ще спомогне за  удовлетворяване на нуждите на целевите групи, преките бенефициенти и косвените бенефициенти-около 60 000 човека за привлекателна, модернизирана, достъпна и безопасна градска среда в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица.  С реализацията на проектното предложение ще се осигури една привлекателна, модерна, достъпна, безопасна и щадяща околната среда градска инфраструктура, превръщайки Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица в една конкурентноспособна , привлекателна за живеене, работа и отдих територия на града. Времетраенето на проекта се предвижда да бъде 30 месеца.
Обща цел: Да се подобри качеството на живот, да се подобри привлекателността и конкурентоспособността на Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица, и града като цяло.
Специфични цели: Да се подобри и облагороди физическата среда на парк „Градска градина“; Да се осигури равен достъп на лицата в неравностойно положение до парк „Градска градина“; Да се насърчи социалното включване на лицата в неравностойно положение; Да се повиши безопасността и сигурността на жителите и гостите на гр. Горна Оряховица, които посещават или преминават през парк „Градска градина“; Да се подобри екологичната среда в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица. 

Очаквани резултати: Реконструиран парк „Градска градина“  с по-привлекателна, модерна, достъпна, безопасна и щадяща околната среда градска инфраструктура, превръщайки Зоната с публични функции с висока обществена значимост на гр. Горна Оряховица в една конкурентноспособна, привлекателна за живеене, работа и отдих територия на града.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета