TELUS International подкрепи проект на Център Амалипе срещу домашното насилие - velikotarnovo.utre.bg

TELUS International подкрепи проект на Център Амалипе срещу домашното насилие

12 юли 2020, 14:37 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

На онлайн заседанието на Обществения борд на TELUS International в България, членовете на борда гласуваха за социално значими проекти в помощ на общностите, засегнати от COVID-19. В рамките на двете отворени покани за кандидатстване тази година се състезаваха помежду си общо 244 проекта. Общественият борд подкрепи 8 от тях, които ще бъдат финансирани с общо 95 663 лева. Фокус в оценката на борда са ефективността на проектите и заложените цели, положителното им въздействие върху местните общности и възможността да бъдат реализирани в ситуация на пандемия.

Един от избраните от Telus проекти е предложен от Център Амалипе. Насочен е към превенция от домашно насилие, за което различни данни сочат, че се е увеличило значително по време на социалната изолация.  „Да обърнем страницата: превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в ромска общност“ е 6 месечна инициатива, в рамките на която са планирани:

Проучване сред ромската общност относно домашното насилие.

Ще бъдат проведени шест беседи/открити уроци/дискусии в ромска общност или квартал относно „Превенция на домашното насилие“, или какво представлява то, какви са правата на пострадалите от домашно насилие и към кого могат да се обърнат при такъв случай.

Шест разяснителни кампании за повишаване на сензитивността и обществената нетърпимост към проявите на домашно насилие; информиране относно институциите и процедурите за защита; услугите и програмите за жертвите на насилие и насърчаване нагласите за заявяване на случаите на домашно насилие.

Изготвяне на образователен видео материал от студенти доброволци за домашното насилие в ромска общност.

Организиране на 50 училищно образователни дискусии с материалите, създадени в рамките на проекта

други информационни дейности.

От Център Амалипе се надяват чрез този проект да помогнат за повишаване на информираността относно домашното насилие, институциите и процедурите за защита; разпознаване и реагиране на домашното насилие. Желанието е да се мобилизира общността, за да допринесе за предотвратяване на насилието и да се повлияе на разбирането, че мъжете имат право да упражняват насилие върху съпругите/партньорките си и да се изгради чувствителност към всяка форма на насилие. "Наша цел е да се активизират свидетелите върху това да бъдат активни и да алармират, както и да настъпят промени върху консервативните порядки на общността относно правата на жените – да се образоват, да избират партньора си, да работят, да търсят помощ, да се разделят/развеждат с партньора си и др.
И най-вече жертвите на насилие да придобият увереност да разпознават и реагират на насилието, независимо от формата му." - казват от Амалипе. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета