Създава се информационна база от „заместващи учители” - velikotarnovo.utre.bg

Създава се информационна база от „заместващи учители”

16 септември 2020, 11:24 | Мария Христова
  • Снимка:
    pixabay

Създава се информационна база от „заместващи учители“. Те ще бъдат временно назначавани в системата на предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители по време на учебните занятия през учебната година.

В информационната база могат да се регистрират:
– специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по..“ учебен предмет
– студенти в последната година от обучението си за придобиване на степен „бакалавър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“, както и обучаващи се за придобиване на професионална квалификация по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование
– студенти, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър“ по професията, по която се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация в институция от системата на училищното и предучилищното образование, могат да преподават обща, отраслова и специфична подготовка, съобщават от Регионалното управление на образованието.

Подробна информация е публикувана на сайта на РУО Велико Търново.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета