Създаден е Съвет по въпросите на социалните услуги в община Велико Търново - velikotarnovo.utre.bg

Създаден е Съвет по въпросите на социалните услуги в община Велико Търново

31 октомври 2020, 12:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Съвет по въпросите на социалните услуги в община Велико Търново бе създаден с решение на Великотърновския общински съвет. В състава на Съвета се включват представители на териториалните структури на държавни институции, частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта.

Съветът по въпросите на социалните услуги ще подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината. Той ще  разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.

 

С решение на Великотърновския общински съвет в състава на новия орган влизат 21 души:

 

1. Катя Антонова - главен експерт в Отдел „Посреднически услуги“,в Дирекция „Бюро по труда“ - гр. Велико Търново;

2. Анжела Досева - директор на Регионална дирекция за социалноподпомагане, гр. Велико Търново;

3. Миглена Николаева - главен експерт в Дирекция „Медицинскидейности“ в Регионална здравна инспекция - Велико Търново;

4. Марта Николова - старши експерт по организация на среднотообразование в Регионално управление на образованието - Велико Търново;

5. С. инсп. Невен Инджов - началник група „Териториална полиция“,Сектор „Охранителна полиция“ в Районно управление - Велико Търново;

6. Борислав Борисов - началник на Отдел „Статистически изследвания - Велико Търново“ в Териториално статистическо бюро - Север;

7. Росица Димитрова — директор на Дирекция „Социални дейности издравеопазване“ при Община Велико Търново;

8. Кристина Георгиева - специалист, социални дейности в Център засоциални услуги към Община Велико Търново;

9. Милена Александрова - представител на Сдружение „Център засоциални и здравни грижи“ и управител на „Дневен център за стари хора“ в гр. Велико Търново, управляван от Сдружение „Център за социални и здравни грижи“;

10. Иван Иванов - директор на Програма SOS Детско селище -Велико Търново - Габрово - Трявна, представител на Сдружение „SOS Детски селища България“;

11. Здравка Тенева-Николова — представител на Фондация „Международна социална служба - България“ и управител на „Център за обществена подкрепа“ и „Наблюдавано жилище за младежи в риск“ в гр. Велико Търново, управлявани от Фондация „Международна социална служба - България“;

12. Иван Давидов - председател на Фондация „Милениум“;

13. Веселка . Иванова - заместник-председател на Дарителско сдружение „Свети Иван Рилски“ и управител на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ в с. Балван;1

4. Катерина Златкова-Дончева — председател на Управителния съвет на Сдружение „ЗОВ България“;

15. Снежана Първанова - кмет на Кметство гр. Дебелец,представител на Сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници „Янтра 2001“ — Община Велико Търново;

16. Анна Великова - представител на Център за междуетническидиалог и толерантност „Амалипе“, гр. Велико Търново;

17. доц. д-р Милена Йоргова - ръководител на катедра „Организация и методология на социалните дейности“ в Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“;

18. Маргарет Станчева - родител на дете, потребител на „Център за обществена подкрепа“ в гр. Велико Търново, управляван от Фондация „Международна социална служба - България“;

19. Светла Цанева - родител на дете с увреждане, потребител на„Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания“ в гр. Велико Търново, управляван от Фондация „Международна социална служба - България“ и ползвател на лична помощ по реда на Закона за личната помощ;

20. Елена Димитрова - потребител на „Дневен център за пълнолетнилица с увреждания“ в гр. Велико Търново, управляван от Фондация „Милениум“;

21. Николай Паскалев - председател на съвета на потребителите в Дом за стари хора „Венета Ботева“.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета