Препоръки на СЗО за подобряване на вентилацията в закрити обществени места и съоръжения - velikotarnovo.utre.bg

Препоръки на СЗО за подобряване на вентилацията в закрити обществени места и съоръжения

31 октомври 2020, 13:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Препоръки на Световната здравна организация за подобряване на вентилацията в закрити обществени места и съоръжения, като част от мерките за борба с коронавирусната инфекция:

„Да се използва естествена вентилация чрез проветряване (отваряне на прозорци), ако това е практически възможно и безопасно.

Когато се използва механична вентилация, увеличете обема на подавания външен въздух, прилагайки икономични режими на работа на ОВК /отоплителни, вентилационни и климатизационни системи/ с потенциал да увеличите дела на подавания външен въздух до 100%. Преди да увеличите дела на подавания външен въздух, проверете възможностите на ОВК системата, за да осигурите необходимите условия на температура и влажност, както и да вземете предвид качеството на външния/вътрешния въздух.

По възможност да се увеличи общият дебит на входящия въздух в зоните за дишане.

Деактивирайте автоматичните системи за контрол на въздушния поток въз основа на температурни показатели или въз основа на броя на хората в стаята.

Увеличете ефективността на централните системи за филтриране на въздуха:

Увеличете степента на филтриране на въздуха до максимално възможно ниво без намаляване на прогнозния поток на захранващия въздух.

Направете проверка на корпусите на филтрите и филтродържателите за дефекти на уплътненията и предприемете стъпки за свеждане до минимум на обхода на филтъра.

Преценете възможността системата ОВК да се включи с максимален разход на външния въздух в продължение на 2 часа преди и 2 часа след използване на помещенията, при спазване на инструкциите за експлоатация. 

Осигурете чист въздушен поток към зони със замърсен въздух чрез препроектиране на разположението на вентилационните отвори и/или клапи и регулиране на дебита на приходящия и изходящия въздух, за да създадете измеримо диференциално налягане. Разместете работните пространства за персонала в „чисти“ вентилационни зони, които не комуникират с по-рискови зони, като зони за прием на посетители или спортни съоръжения (ако се експлоатират).

Проверете изправността на вентилаторите в тоалетните и се уверете, че те работят максимално в рамките на работното време на сградата.

Препоръки за офисните помещения, училищата и хотелския сектор по въпросите на вентилацията и климатизацията на въздуха:
Във всички офис помещения, училища и места за настаняване трябва да се осигури комфортен режим на температура, влажност и чистота на въздуха. СЗО препоръчва да се осигури максимална скорост на обмен на въздух чрез естествена или механична вентилация, като по възможност се избягва рециркулация на въздуха, ако е възможно.
В случай на рециркулация на въздуха, филтрите трябва да се почистват редовно, особено в райони, където персоналът е с умерен до висок риск от инфекция с COVID-19. Този тип персонал може да включва търговци на дребно, които работят в непосредствен контакт с населението, хотелски персонал и домакински обслужващ персонал.“
Тези мерки следва да се предприемат при консултация със специалисти по отоплителни, вентилационни и климатизационни системи (ОВК).
 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета