На 23 декември 1947 г. държавата национализира индустриалните предприятия - velikotarnovo.utre.bg

На 23 декември 1947 г. държавата национализира индустриалните предприятия

23 декември 2020, 08:10 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

На 23 декември 1947 г. държавата национализира основните средства за производство - индустриални предприятия и мини. Създаденият Закон за национализацията на частни индустриални и минни предприятия за провеждането на този акт е приет от 6-ото Велико Народно събрание. В 11.00 ч. собствениците са изгонени от собствените предприятия, иззети са всички техни документи, ключовете на фабриките и са назначени коменданти, които да охраняват вече държавните фабрики.

В Закона поименно са изброени над 4000 предприятия за национализация. Сред тях най-многобройни са 900 мелници и маслобойни, 900 дървопреработващи предприятия, 220 дарака, 300 текстилни фабрики. Следват по брой предприятия за производство на строителни материали, на захар, консервни, хранителни, кожарски и обувни стоки, химически предприятия, мини, печатници.

Държавата формално обезщетява всичките 6094 засегнати собственици от национализацията. Законът обаче предвижда обезщетенията да са в държавни лихвени облигации, като „размерът на обезщетението се определя на базата на оценката на предприятието по закона за еднократния данък върху имуществата, намалена с прогресивно увеличаващ се процент, съобразно с таблица, която ще се изработи от Министерския съвет”. Допълнително паричните реформи през 1947 и 1952 г. ограничават тавана на обменените суми, при това деноминацията за големите суми има конфискационен характер.

Национализацията от 23 декември е последвана от национализацията на банките само след три дни - 26 декември. Двата акта са извършени с убеждението, че се създава най-справедливата и прогресивна политикоикономическа система, която при бързо развитие на производителните сили ще може да осигури потребление на всеки член на обществото според неговите „разумни потребности”.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета