Община Елена кани на публично обсъждане на бюджет 2021 - velikotarnovo.utre.bg

Община Елена кани на публично обсъждане на бюджет 2021

17 януари 2021, 12:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.29, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена, кметът на общината, инж. Дилян Млъзев, отправя покана към местната общност за обсъждане на Проекта  на бюджета на Община Елена за 2021 година.

Обсъждането ще се проведе на 21 януари 2021 година (четвъртък) от 16.00 часа, в салона на Читалище „Напредък – 1863“ гр. Елена.


Дневен ред на обсъждането:
1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджета на Община Елена за 2021 година.

2. Обсъждане на проекта на бюджета на Община Елена за 2021 година.

Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България на министъра на здравеопазването. Допускането на граждани ще бъде при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на два етапа, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на община Елена.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Елена.

Материали по проекта на Бюджет 2021 ще бъдат достъпни на сайта на общината. Мнения и предложения може да се входират в Център за административно обслужване на граждани в сградата на Община Елена, както и по електронен път на email: obshtina@elena.bg.

 

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета