До 2022 г. се удължава мярка „Заетост за теб“ - velikotarnovo.utre.bg

До 2022 г. се удължава мярка „Заетост за теб“

17 януари 2021, 13:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

До 2022 г. се удължава изпълнението на мярка „Заетост за теб“. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР)- https://esf.bg/oprchr-udalzhava-mjarkata-zaetost-za-teb-do-2022-g/ .
В този период работодатели, сред които са и общинските предприятия, ще могат да наемат безработни, на субсидирана заетост за до 6 месеца, в размер на минималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя. Бюджетът на мярката е 160 млн. лв., като 50 млн. лв. от тях приоритетно са насочени за подпомагане на работодателите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.
Дава се и възможност за кандидатстване и на работодатели, които са учредени след 1 януари 2020 г. При тях допустимият брой субсидирани нови работни места, ще се изчислява спрямо списъчния състав към месеца, предхождащ месеца на заявката. Ако фирмата е учредена в месеца на подаване на заявката, тя има право да наеме до 4-ма нови служители.
Броят на новите работни места, за които ще може да кандидатства един работодател, е съобразен със списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаване на заявката. Фирми с до 10 души персонал ще могат да наемат до 4 нови служители, а предприятия с до 50 работници до 20 безработни. Компании с до 250 служители ще могат да наемат по мярката до 50 безработни, а тези с над 251 служители – до 100 нови работници.
Всеки работодател е длъжен да запази 75% от новите служители за период от 3 месеца. Очаква се по мярката „Заетост за теб“ нова работа да започнат 26 000 безработни. До момента са изплатени средства за 7 471 новоназначени служители при 2 038 работодатели. Реално изразходените средства са над 6.7 млн. лв.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета