До края на м. януари може да се променя вида на осигуряването - velikotarnovo.utre.bg

До края на м. януари може да се променя вида на осигуряването

18 януари 2021, 10:33 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

   До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Тази година 31 януари е в неделя, затова крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 1 февруари.

   Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Но в този случай, самоосигуряващите се нямат право на обезщетения в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане).

   Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година.

   В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избраният и деклариран вид осигуряване.

   Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна, на сайта на НАП www.nap.bg

или в офисите на приходната администрация.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета