Изплащането на всички месечни помощи започва в началото на седмицата - velikotarnovo.utre.bg

Изплащането на всички месечни помощи започва в началото на седмицата

14 февруари 2021, 12:09 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

Агенцията за социално подпомагане съобщава, че на 16 февруари 2021 г., вторник, започва изплащането на всички месечни помощи (месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл.7 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл.8 от ЗСПД, месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на чл.8д от ЗСПД, месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия по реда на чл.8е от ЗСПД, месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по чл.16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст) на правоимащите лица.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета