Удължиха приема в Центъра за квалификация към ВТУ поради огромния интерес - velikotarnovo.utre.bg

Удължиха приема в Центъра за квалификация към ВТУ поради огромния интерес

19 февруари 2021, 10:37 | Мария Христова
  • Снимка:
    архив

В Центъра за квалификация към Великотърновския университет продължава вторият прием на документи за кандидатстване за учебната 2020–2021 година

С оглед на изключителния интерес към програмите, предлагани от Центъра за квалификация към Великотърновския университет, и необходимостта от оптимално обработване на документите за кандидатстване, срокът за приема за втория (летен) семестър на учебната 2020-2021 година се удължава до 26 февруари 2021 г.

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 19 февруари 2021 г., ще бъде обявено на 23.02.2021 г. Записването на приетите специализанти до 19.02.2021 г., ще става на място в Центъра за квалификация между 8:30 и 16:00 ч. от 24.02.2021 г. до 02.03.2021 г.

През втория (летен) семестър на учебната 2020-2021 година се приемат документи за кандидатстване за специалностите в задочна форма на обучение „Ресурсен учител“ и „Учителска правоспособност“ и за всички специалности, предлагани в дистанционна форма на обучение – „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Бизнес информационни технологии“, „Информационен мениджмънт“, „Информационна сигурност“, „Организационна психология“, „Психология“, „Семейно консултиране“, „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“. В дистанционна форма се предлага и най-новата програма на Центъра за квалификация – „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“, за която също се приемат документи за кандидатстване до 26.02.2021 г.

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение за придобиване на следните професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“: учител по английски език; учител по български език и литература; учител по география; учител по гражданско образование; учител по изобразително изкуство; учител по икономика; учител по информатика и информационни технологии; учител по история; учител по китайски език; учител по математика; учител по музика; учител по немски език; учител по предприемачество; учител по руски език; учител по религия; учител по технологии и предприемачество; учител по физическо възпитание и спорт; учител по философия; учител по френски език; учител по японски език. Обучението в специалност „Учителска правоспособност“ за придобиване на професионална квалификация „учител по …“ е както в задочна, така в дистанционна форма на обучение с изключение на квалификациите „учител по музика“ и „учител по физическо възпитание и спорт“, които се предлагат само в задочна форма.

Документите за кандидатстване за всички посочени специалности могат да се подават до 26.02.2021 г. по три начина: 1) на място в Центъра за квалификация от 8:30 до 16:00 ч.; 2) чрез препоръчана поща; 3) на e-mail-адрес: ck_vtu@ts.uni-vt.bg.

Допълнителна информация може да се получи в Центъра за квалификация на адрес ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2, на сайта на ВТУ (http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92) и на страницата на Центъра във Фейсбук (

https://www.facebook.com/ck.vtu.1999/

). Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес ck_vtu@ts.uni-vt.bg или на посочените телефонни номера – 0884 67 94 42, 062 633 752, 062 633 652.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета