214 821 лв. са събрали държавните съдия-изпълнители в Горна Оряховица през 2020 г. - velikotarnovo.utre.bg

214 821 лв. са събрали държавните съдия-изпълнители в Горна Оряховица през 2020 г.

28 февруари 2021, 13:00 | Мария Христова
  • Снимка:
    pixabay.com

302 изпълнителни дела са образувани през 2020 г. в съдебно - изпълнителната служба при Районен съд – Горна Оряховица. Към 31.12.2020 год. висящите изпълнителни дела са 1377 броя  срещу 1260 броя към 31.12.2019 година. Насрочените принудителни изпълнителни действия са 303 броя, като от тях 26 са извършени.

Събраните държавни такси по Тарифата за държавни такси, които се  събират от съдилищата по ГПК, през отчетния период са в размер на 27 727 лева срещу 35 192 лв. през 2019 година.

През отчетния период е постъпила 1 брой жалба против извършени действия на държавните съдебни изпълнители, която е уважена.

Събраните суми през 2020 г. са общо 214 821 лв., като най-голям е делът на събраните суми в полза на граждани – 125 873 лв.

Налице е тенденция за спад в събираемостта на сумите по издадените изпълнителни листи, което се дължи на лошите социално- икономически условия, в които се намира по-голямата част от населението – длъжници по изпълнителните дела, посочва в доклада си председателят на Горнооряховския районен съд Златина Личева.

Събираемостта по изпълнителните дела като цяло пред отчетния период е намаляла с 24,74% спрямо 2019  год., като основната причина за това е обявеното извънредно положение, което беше въведено в страната от 13.03.2020 год. до 13.05.2020 година. Законодателят прие, че държавните съдебни изпълнители няма да работят напълно не само през двата месеца, през които траеше извънредното положение, но и още два месеца след неговата отмяна. В резултат на това принудителното изпълнение спрямо физическите лица, които са основните длъжници по изпълнителните дела през отчетния период, беше блокирано от 13.03.2020 год. до 13.07.2020 год., с изключение на вземанията по издръжки, трудовите възнаграждения и непозволеното увреждане. Оставането без работа, ниският стандарт на живот и бедност на длъжниците по изпълнителните дела в полза на съдилищата са също причина за ниската събираемост през 2020 година.

Същевременно се наблюдава тенденция за увеличаване на висящите изпълнителни дела за последните три години.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета